Thursday, February 19

Litratong Pinoy: Tipanan (Date)
Kuha yan bago kami pumasok sa concert sa UP Diliman nitong Biyernes. Nabalitaan niyo ba yung nagkabatuhan daw! Mabuti na lang ay umalis na kami isang oras bago nangyari yun.

Kasama ko ang pamilya ko noong araw na iyon. Masarap balikan ang mga alaala ng pagtatambay ko sa Sunken Garden. Wag niyo nang tanungin kung sino ang ka-date ko noon. Masama ang tsismosa, hahaha! Basta nung araw na iyon ay ka-date ko ang aking pamilya.

This shot was from our last Friday's trip to UP Diliman. We watched the Valentine's concert where a riot was reported an hour after we left.

I was with my family that day. It's so nice to reminisce about the times I spent just sitting around in the Sunken Garden. Don't bother to ask who I was with. What is important was that I enjoyed my day with my boys.
Add to Technorati Favorites

0 sweet comments: