Friday, April 3

Litratong Pinoy: Paboritong Litrato (Favorite Picture)

Sabi ni Rap, "Bakit hindi picture ko ang paborito mong litrato?". Sagot ko naman, "Nandiyan ka naman, di ba?". Gusto yata solo niya lang!

Pero ito talaga ang paborito kong litrato ngayon. Ipinagyabang ko na lahat sa mga kaibigan at kamag-anak. Simpleng litrato ko lang yan kasama ang aking anak at mga magulang. Kuha iyan nito lang Lunes, sa selebrasyon ng Recognition Day ng aking anak. Nakuha niya kasi ang gintong medalya sa kanyang antas ngayong taon, kasama na ang 4 pa para sa iba't-ibang quiz bee na kanyang nasalihan noong nakaraang taon. Kumain kami sa labas kasama ang aking mga kapamilya.

Alam niyo kasi, ito ang unang pagkakataon na makalabas ang tatay ko pagkatapos ng 3 buwan. Na-stroke kasi siya bago mag-Pasko noong nakaraang taon, paralisado ang kanyang buong katawan. Nitong unang linggo lang siya ng Marso nakatayo at nakalakad muli. Bago iyan, para siyang gulay na nakaratay sa kama. Nakakamangha talaga ang Panginoon at ang Kanyang mga kayang gawin. Tignan niyo nga ang tatay ko o, nangungulit na uli.

Rap asked me why my favorite picture for this week is not his picture. I told him that he's in there, anyway. Probably, he just wanted his solo picture there.

But this picture really is my favorite at the moment. I have already shown and bragged about this to family and friends. It's just a simple picture of me with my son and parents. The picture was taken just last Monday, during the dinner celebration of my son's Recognition Day in school. He was able to get the gold medal in his level this year, along with 4 other awards from the quiz bees he joined.

You know, this is the first time for my father for go out after 3 long months. He had a stroke just before Christmas last year and it left him paralyzed and bedridden. It was just during the first week of March when he was able to stand up on his own and walk. God really works in mysterious ways! Look! My dad even had that naughty smile back on him again.Add to Technorati Favorites

0 sweet comments: