Thursday, January 22

Litratong Pinoy: Kahel (Orange)


Ang litratong ito ay kuha noong nakasakay kami sa bangka sa loob ng Manila Ocean Park noong Abril ng 2008. Kailangang magsuot ng kahel na life jacket para masiguro ang kaligtasan ng mga nakasakay. Hindi na kami kailangan paalalahanan pa. May phobia ako sa pagsakay ng bangka dahil noong nagpunta kami sa Boracay noong 2001 (isang taong gulang pa lang itong si Rap) ay tumagilid ang aming bangka noong kami ay mag-snorkel sa may Puka Beach. Nahulog ang lahat ng sakay ng bangka sa tubig. Wala akong suot na life jacket noon pero marunong akong lumangoy kaya't kinaya kong panatilihing nakataas sa tubig ang anak ko na karay-karay ko noon. Mabuti na lang na may suot na life jacket ang nanay ko at ang isa kong tita na hindi marunong lumangoy.

Narito naman ang aking lahok sa aking photo blog.

This shot was taken during our boat ride in the Manila Ocean Park last April 2008. Riders are required to wear the life jacket. They do not need to remind us, though. I have a phobia with boat rides because the boat we were riding on in Boracay back in 2001 capsized. We were on a snorkeling trip around the Puka Beach area. All of us riding the boat fell in the water. I was not wearing a life jacket then but I knew how to swim so I was able to keep my son's head above water. I was grateful that my mom and my aunt, who both did not know how to swim, were wearing life jackets.

Feel free to view my other entry in my photo blog.Add to Technorati Favorites

0 sweet comments: