Thursday, December 11

Litratong Pinoy: Mahalagang Regalo

Sabi ng aking doktor, mahirap daw talaga sa isang diabetikong tulad ko ang magbuntis. Kaya nga masaya na ako na kahit paano ay mayroon akong isang anak. Napaka-halagang regalo na sa amin ng Panginoon ang aming anak. Higit kaming nagpapasalamat dahil ang aming anak ay mabait at masikap mag-aral. Hindi niya kami binibigyan ng sakit ng ulo. Bagkus ay puro karangalan at kasiyahan ang kanyang ibinibigay sa amin. Lubos akong magpapasalamat sa Kanya sa napakahalagang regalong ito sa aking buhay.

My doctor already informed me that it's difficult for a diabetic like me to have children. That is why I am already thankful for my only child. He is the most important gift that I have received from the Lord. I am even more grateful because my son is a good boy and is doing well in his studies. He never gave us problems, rather, he gives us constant pride. I am forever grateful to the Lord for giving me my son.


0 sweet comments: