Friday, January 9

Litratong Pinoy: Pula

Naaliw ako nang makita ko ito sa unang pahina ng planner ng aking asawa. Ito ang planner na bigay sa kanila ng kompanyang kanyang pinapasukan. Nakakatuwa dahil nakasulat dito ang pagbati ng "Mabuhay!" gamit ang iba'-ibang lenguahe. Ang kanilang tema ngayong taong ito ay Live Positively. Noong Bagong Taon ay nakasuot din ang mister ko ng polong pula na galing sa kanilang kompanya at nakasulat ang Live Positively. Dahil dito ay nahikayat akong baguhin ang panananaw ko sa buhay at tignan ang bawat araw nang may ngiti sa aking mga labi. Hindi nga ba't mas maganda ang mabuhay ng bawat araw na positibo ang iyong pananaw?

This is a page in my husband's planner and I found it cute. His company distributed this planner to each of their associates. I am amused on how "Hello" is written in different languages. Their company's theme this year is "Live Positively". Last New year's Eve, my husband wore a red polo shirt given by the company with the words "Live Positively". It encouraged me to change my outlook in live and live each day with a smile on my lips. Don't you think that it's indeed better to live life positively?
0 sweet comments: