Search this blog


Home Hire Me: Freelance Web Content Writer Visit My Online Shop
Thursday, December 3

Litratong Pinoy: Hudyat (Signal, Sign)  

Pin It


2009-04-25 Subic 06 North EDSA

Ang Pinoy nga naman. Saan ka pa makakakita ng ganitong sign kundi dito lang. Nakakatawang nakakaloko! Ito ang bumulaga sa amin sa aming pagdating galing sa Subic. Palibahasa'y hindi naman kami madalas magbiyahe pa-Norte kaya first time ko lang talaga makita ito. Mas madali nga namang matatak sa isipin ang mensahe ng isang hudyat kung may dating ito. Sa pagkakataong ito, maliwanag na ginamit nila ang humor. Natawa ka ba? Sana ay mabisita mo rin ang ibang hudyat na kasali ngayong Hwebes sa Litratong Pinoy.

Filipinos are known to be happy people. Probably this is why we can come up with funny signs like this one. We saw this along EDSA on our way home from Subic. I think that for signs to be really effective, the message has to be written with something that can attract attention. In this case, they used humor. Do you find it funny? I hope you can also view the other Litratong Pinoy entries.


Links to this post

What next?

You can also bookmark this post using your favorite bookmarking service:

Related Posts by Categories14 sweet comments: to “ Litratong Pinoy: Hudyat (Signal, Sign)